City X

Treffpunkt Foyer Schauspielhaus

Cast

Inessa Demchenko
Varvara Denysiuk
Valeria Diadiukh
Yuliia Dzhola
Vitalii Kamskov
Inna Kerusova
Iryna Movsumova
Iuliia Myroniuk
Valentina Serhieviev
Volodymyr Serhieviev
Olha Sushko
Mariia Svynar
Valentyna Uliasheva
Daryna Zinova
Iryna Zamora
*Gäste*Guests